Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Avís legal

Avís legal

Avís legal

Protecció de dades
Marc legislatiu

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l'Ajuntament d'Alcúdia es basa en el següent marc jurídic:

  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les esmentades dades, i per la qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  • Les directius del Grup de Treball de l'article 29.
  • Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Vostè pot dur a terme els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a ajuntament@alcudia.net, o a l'Ajuntament d'Alcúdia, C/Major, 9, Alcúdia.

Carpeta ciutadana

Veure els meus tramitis i gestions personals

Dades de contacte

Ajuntament d'Alcúdia
C/ Major, 9 (07400 Alcúdia)
Telf: 971897100 / 010 sac@alcudia.net
CIF: P0700300G

| © 2023 AJUNTAMENT D'ALCUDIA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas